MI PERFIL

Mi foto
PROFESORA DE TERCER CICLO DE PRIMARIA EN LAURO IKASTOLA.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Euskera 1. gaia

EUSKARA (1.GAIA)
                                     

           PERPAUSA: -Esanahi osoa duena.
- Hizkerako atalik txikiena.
 -Letra larriz hasi, puntuarekin bukatu.
- Aditza ezinbestekoa du.
-Bi osagai ditu: sujektua eta predikatua.
                 -Sujektua jakiteko aditzari NOR edo NORK galdetu behar zaio.                                                  
           LEXIKOA:
  
         UGALDU=UGARITU
         XEDE=HELBURU
         IHARDE=ERANTZUN
         HAUSNARTU=PENTSATU
           ESAPIDEAK:
              “Aho zabalik alde egin zuten etxetik” =Harriturik alde egin zuten
                                                                                 etxetik.
                Aho batez=adostasunez.
                Aho betean =argi eta garbi.
                Aho bete hortzekin =txunditurik.
                Esne mamitan bizi=ondo baino hobeto bizi.
                Izatekoa izan= apartekoa izan.

            SENIDEAK:
          AITAREN ARREBA=nire IZEBA da
          AMAREN NEBA = nire OSABA da
          AMAREN BESTE SEMEA=  nire ANAIA/NEBA da
          AITAREN BESTE ALABA= nire AHIZPA/ARREBA da
          AMAREN GURASOAK= nire AITONA/AMONAK dira
          AITAREN AITA= nire amaren AITAGINARREBA da
           AMAREN AMA= nire aitaren AMAGINARREBA da
          AMONAREN AMA= nire BIRRAMONA da
          AITAREN ANAIAREN SEME-ALABAK= nire LENHENGUSUAK dira
          Nire ama, nire aitaren gurasoen ERRAINA da
          Nire aita, nire amaren gurasoen SUHIA da
-         
             BIZI :BIZIKI, BIZIDUN, BIZIGABE, BIZIGARRI, BIZIGAI.
-           BIZI hitzekin zerikusia duten hitzak: handi, azkar, alai, argi, zakar.
           
           ANIMALIAK                                   PERTSONAK
  -         hanka                                            zangoa.
-           zurda                                             ilea.
-           apatxa                                           oina.
             Muturra                                          aurpegia.

A            ADJEKTIBOAK:
           -Txerria bezain zikina
           -azeria bezain maltzurra.
           -txoria bezain arina.
-          -ardia bezain apala.
            -mandoa bezain tematia.
               HITZ PARONIMAK: HITZ BATEAN LETRA BAT BAKARRIK ALDATZEN DENA.
            -Izan, izar, ezar
            -ezar, ezan, esan.
            -arto, ardo, arao
-           -gari,guri, gune.